Stichting Afscheid Thuis is een stichting zonder winstoogmerk

Contactformulier

Heeft u een vraag of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in.

Contactgegevens

 

Stichting Afscheid Thuis

P.A. State 43

3902 CP Veenendaal

Nederland

 

Telefoon: 0318-527437

E-mail: contact@afscheidthuis.nl

Bestuursleden en hun functie

De bestuurders noch hun bloed - of aanverwanten hebben enig winstoogmerk of ontvangen enige vergoeding.

 

Jonkheer Th. Sandberg

Voorzitter/ penningmeester

 

O.C.A. Vaillant

Secretaris

 

J. Scholtens

Bestuurslid

 

Beleidsplan

 

Missie en visie

 

De stichting beoogt om door een cultuurverandering de kosten van een uitvaart veel lager te maken. De wenselijk cultuuromslag bestaat hierin dat het herdenken van de overleden en de uitvaart worden losgekoppeld. Dan kunnen de kosten van de eigenlijke uitvaart beperkt worden gehouden mede omdat er een overcapaciteit bestaat bij crematoria waardoor gunstige prijsafspraken kunnen worden gemaakt. Over de herdenking kunnen nabestaanden een vrije keuze maken. Zij zijn dan niet meer aangewezen op aula's bij crematoria en begraafplaatsen. Herdenken kan thuis plaatsvinden of op een locatie naar keuze en tegen een in concurrentie vastgestelde kostprijs.

 

De stichting wil met name voor nabestaanden onwelkome verrassingen over de kosten van een uitvaart voorkomen.

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af in de jaarstukken, een activiteitenverslag en de jaarrekening.

 

De stichting beoogt via donaties haar doelstelling te kunnen bevorderen. De benodigde financiële middelen zijn beperkt. Beheer van geldmiddelen vindt plaats door de penningmeester zodra de geldmiddelen een bedrag van 5000,- zullen overschrijden zal een commissie van toezicht op het beheer van de geldmiddelen in het leven worden geroepen.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info